Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

Procesos selectivos funcionarios interinos e laboral temporal

E.g., 22/03/2018
E.g., 22/03/2018

Proceso selectivo oito auxiliares de policia local 2018

12/03/2018

Aberto o proceso selectivo para a contratacion laboral temporal de 8 auxiliares de policia local. O prazo de presentación de instancias é de 5 días habiles dende a publicación do anuncio no FARO DE VIGO.

Proceso selectivo contratación laboral temporal a tempo parcial docentes insercción laboral, sensibilización ambiental e na igualdade de xénero

23/02/2018

Data inicio

Data fin: 27/03/2018.

No día de hoxe ditouse resolución pola que se require a documentación necesaria para contratar.

O prazo para a presentación de alegacións a mesma é de 3 días hábiles.

Certificado acta do sorteo efectuado dentro do proceso selectivo de dous auxiliares administrativos a tempo parcial para a biblioteca

8/02/2018

Data inicio:

 

Tendo en conta o sorteo efectuado o día 19/01/2018 o tribunal presenta a relación de puntuación dos aspirantes que aprobaron o proceso e non foron contratados, tendo en conta esta lista e aos dous aspirantes xa contratados formarase a listaxe de reserva por resolución de Alcaldía que en breves días subirase.

Requirimento de documentación necesaria para contratar aos dous auxiliares administrativos para a biblioteca

19/01/2018

Data de inicio:

Data final: 26/01/2018

 

Os aspirantes propostos  dispoñen de 5 días habiles para a presentación da documentación necesaria para a súa contratación.

Puntuacions provisionais e plantillas proceso selectivo dous auxiliares biblioteca

15/01/2018

Data de inicio.

FINALIZA O PRAZO: 18-01-2018

Puntuacións provisionais proceso selectivo dous auxiliares administrativos.

Mais abaixo poden consultar as puntuacións provisionais da fase de oposición e da fase de consurso do proceso selectivo de dous auxiliares administativos para a biblioteca, asemade tamen se atopan colgadas as plantillas dos dous exercicios.

Os aspirantes dispoñen de 3 días hábiles para presentar alegacións a ditas puntuacións.

Dado que existen empaten no proceso selectivo aos efectos de formar a lista de reserva, o desempate efectuarase por sorteo o vindeiro 19/01/2018 as 11:00 horas nas dependencias do Concello en praza do Concello nº 1.

 

 

Anuncio resolución aprobación defintiva lista admitidos, tribunal e data exame dous auxiliares administrativos biblioteca

9/01/2018

Data de inicio.

FINALIZA O PRAZO: 12-01-2018

Na sede electronica do concello de Tui pode consultarse o anuncio resolución aprobación definitiva lista admitidos, tribunal e data exame dous auxiliares administrativos biblioteca.

O exame será o venres día 12/01/2018 as 10:00 horas na Area Panoramica.

Para mais información consultar o seguinte enlace:

 http://concellotui.sedelectronica.gal

LIstaxe provisional admitidos e excluidos proceso selectivo 2 aux administrav biblioteca-prazo alegacións

26/12/2017

Data de inicio.

FINALIZA O PRAZO: 29-12-2017

Mediante resolucion de alcaldía de data 26/2/2017 se aprobou a listaxe provisional admitidos e excluidos proceso selectivo 2 aux administrav biblioteca, concedendo un prazo de 3 días hábiles para alegacións.

Para mais informacion consultar o taboleiro de edictos da sede electronica do Concello de Tui.

 http://concellotui.sedelectronica.gal

FAX REMISION SOLICITUDES PROCESO SELECTIVO AUXILIARES BIBLIOTECA

19/12/2017

Data de inicio.

FINALIZA O PRAZO: 20-12-2017

Debido a un problema co FAX do departamento de secretaría.

Facilitanse os seguintes números de FAX aos que se pode remitir as instancias do proceso selectivo de auxiliares administrativos para a biblioteca.

Fax alcaldía: 986 600 570 

Fax tesoureria: 986 604 023 

Perdon polas molestias.

 

Certificado acta do tribunal do proceso selectivo dun docente para o curso de formación "Instalación de mobles" , puntuacións a valoración de méritos

18/12/2017

Data de inicio.

FINALIZA O PRAZO: 21-12-2017

No taboleiro de anuncios da sede electronica cuxo acceso se atopa mais abaixo atopase colgado o Certificado acta do tribunal do proceso selectivo dun docente para o curso de formación "Instalación de mobles" , puntuacións a valoración de méritos.

O aspirante dispon de 3 días habiles para presentar alegacións.

Asemade e coma existe un unico aspirante presentado e aprobado, este pode presentar a documentación necesaria para a súa contratación e que se sinala nas bases do proceso selectivo.

 http://concellotui.sedelectronica.gal

Lista admitidos, nomeamento de tribunal e data da valoracion de méritos DOCENTE CURSO FORMACION MONTAXE DE MOBLES

15/12/2017

Data de inicio.

FINALIZA O PRAZO: 18-12-2017

Mediante Resolución de Alcaldía de data 14/12/2014 se aprobou a lista de admitidos, nomeamento de tribunal e se fixou para o vindeiro luns 18/12/2017 a celebración da valoración de méritos do proceso selectivo dun docente para o curso de formación de Instalación e montaxe de mobles.

Poden consultar o anuncio no taboleiro de anuncios da sede electronica do Concello cuxo enlace figura mais abaixo.

 http://concellotui.sedelectronica.gal

Convocatoria e bases de seleccion dous auxiliares administrativos a tempo parcial para a biblioteca

13/12/2017

Data de inicio.

FINALIZA O PRAZO: 20-12-2017

Convocatoria e bases de selección para a contratación laboral a tempo parcial de dous auxiliares administrativos para a biblioteca.

O prazo de presentación de instancias finaliza o vindeiro día 20/12/2017.

Mais abaixo dispoñen as bases do proceso, o modelo de instancia e o modelo de declaración responsable 

As bases tamén se poden consultar no taboleiro de edictos da sede electrónica.

REQUIRIMENTO DOCUMENTACION CONTRATACION DOCENTE DO CURSO DE FORMACION DE FONTANERIA CALEFACCIÓN-CLIMATIZACION

1/12/2017

Data de inicio.

FINALIZA O PRAZO: 05-12-2017

No taboleiro de anuncios da sede electronica do concello de Tui (cuxo enlace figura mais abaixo) atopase colgada a resolucion de alcaldía pola que se require a documentacion necesaria para contratar a DOCENTE DO CURSO DE FORMACION DE FONTANERIA CALEFACCIÓN-CLIMATIZACION.

 O aspirante proposto polo tribunal dispon de 3 días habiles para presentar a documentación necesaria para ser contratado.

Para mais información consultar o seguinte enlace:

 http://concellotui.sedelectronica.gal

Páxinas