Notice: Undefined variable: lblNoticiaLeida in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/include/funcionesNoticias2.php on line 183
Concello de Tui
Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

A corporación municipal de Tui celebra pleno ordinario este xoves, 30 de novembro
Data: 29-11-2017- 08:51 h.
388 veces
NOVA

A corporación municipal de Tui celebra pleno de carácter ordinario, a sesión 12/2017, este xoves ás 20h.  Na orde do día figuran 13 puntos.

A)  Parte resolutiva:

1º.- Aprobación, se procede, de borradores das actas das sesións anteriores ordinaria nº 10/2017 de 26 de outubro e extraordinaria nº 11/2017 de 14 de novembro.

2º.-Expediente 2669/2017. Derogación da ordenanza fiscal do Imposto sobre o Incremento de valor dos Terreos de Natureza Urbana do Concello de Tui.

3º.-Expediente 1600/2017. Aceptación de cesión de uso, a título gratuíto, do inmoble "Edificio San Paio" (Area Panorámica

4º.-Expediente 2720/2017.Aprobación inicial da Ordenanza Reguladora das axudas á Rehabilitación de Edificios, Vivendas e Urbanización no ámbito da Área de Rehabilitación do Conxunto Histórico de Tui.

5º.-Nomeamento dos representantes do Concello na Mancomunidade do Baixo Miño

6º.-Nomeamento de representantes da Corporación nos Consellos Escolares

7º.-Mocións de Urxencia.

B).- Actividade de control:

8º.-Dación de conta das resolucións de Alcaldía dende a nº 2017-1366 de 23/10/2017 ata a nº 2017-1506 de 24/11/2017.

9º.-Posta en coñecemento de Resolución de Alcaldía de data 26/10/2017, relativa a Información custo efectivo dos servizos no Concello de Tui exercicio 2016.

10º.-Posta en coñecemento de Informe Execución Trimestral 3º trimestre exercicio 2017.

11º.-Posta en coñecemento de Informes trimestrais.Morosidade-Lei 15/2010. Período Medio de Pago. 3º trimestre 2017

12º.- Disposicións de interese.

C).- Rogos e preguntas:

13º.- Rogos e preguntas.

Ver convocatoria

  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625