Notice: Undefined variable: lblNoticiaLeida in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/include/funcionesNoticias2.php on line 183
Concello de Tui
Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

Hoxe ás 20h a corporación municipal de Tui celebra pleno de carácter ordinario
Data: 28-01-2016- 14:17 h.
538 veces
NOVA

Hoxe xoves, 28 de xaneiro, ás 20h no Salón de Sesións da Casa do Concello de Tui a corporación municipal de Tui  celebra o pleno ordinario correspondente a este mes de xaneiro. A orde do día é a seguinte:

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 13/2015, DE DATA 29.12.2015

2º.- DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE CONTAS, FACENDA, PATRIMONIO E PERSOAL RELATIVA A BONIFICACIÓN DO ICIO CORRESPONDENTE ÁS OBRAS "PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE CUBERTA" DE INMOBLES SITOS NA RÚA BISPO LAGO, Nº 12 E 14.

3º.- DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, CONTRATACIÓN E SERVIZOS MUNICIPAIS Á ALEGACIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL C21 Á "ORDENANZA REGULADORA DE ORNATO PUBLICO E LIMPEZA VIARIA NO CONCELLO DE TUI" E APROBACIÓN DEFINITIVA.-

4º.- DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, CONTRATACIÓN E SERVIZOS MUNICIPAIS Á ALEGACIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL C21 Á "ORDENANZA REGULADORA DE CONVIVENCIA CIDADÁ NOS ESPAZOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE TUI"  E APROBACIÓN DEFINITIVA.

5º.- DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, CONTRATACIÓN E SERVIZOS MUNICIPAIS  SOBRE MODIFICACIÓN "ORDENANZA SOBRE REGULACIÓN DO TRÁFICO NO CONXUNTO HISTÓRICO DE TUI"

6º.- DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, CONTRATACIÓN E SERVIZOS MUNICIPAIS SOBRE ADHESIÓN A CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O ORGANISMO AUTÓNOMO XEFATURA CENTRAL DE TRAFICO E A FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS DE 15/03/2006.

7º.- CONTROL ÓS ÓRGANOS DE GOBERNO:

7.1. Disposicións de interese.

7.2. Dación de conta das Resolucións de Alcaldía dende o último pleno ordinario.

7.3. Mocións.

7.4. Rogos e preguntas

O pleno será retransmitido en directo pola Radio Municipal de Tui

  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625