Notice: Undefined index: lecturas in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/include/funcionesAnuncio.php on line 181

Notice: Undefined variable: lblLeida in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/include/funcionesAnuncio.php on line 210
Concello de Tui
Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

Resultado sorteo para a cobertura da terceira plaza de policia local
Data de inicio: 14-01-2012.
FINALIZA O PLAZO: 14-01-2012
Resultado sorteo para a cobertura da terceira plaza de policia local

DONA IRENE SUÁREZ LÓPEZ, SECRETARIA DO TRIBUNAL AVALIADOR DAS PROBAS SELECTIVAS PARA A COBERTURA DE TRES PRAZAS DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA SERVIZOS ESPECIAIS, CLASE POLICIA LOCAL POLA QUENDA LIBRE.

 

CERTIFICA: Que unha vez celebrada o sorteo para determinar o desempate e correspondente escalafonamento dos aspirantes que quedaran na listaxe de  reserva, e a vista do resultado do mesmo, o tribunal avaliador realiza a seguinte propón para o seu nomeamento como funcionario en prácticas a:

 

*-D. ALEXANDRE FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, con DNI nº 36.175.061-V

 

 

Asímesmo, de conformidade co disposto na base 17ª deberá achegar dentro do prazo de 20 días naturais  os documentos acreditativos que se sinalan a continuación:

-Certificación de nacemento expedida polo Rexistro Civil correspondente.

-Fotocopia da Cartilla da Seguridade Social e nº de conta bancaria.

 

 

 

 

E para que así conste, expido a presente, en Tui, a 13 de xaneiro de 2012.

 

 

A SECRETARIA DO TRIBUNAL

 

 

 

  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625