Notice: Undefined index: lecturas in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/include/funcionesAnuncio.php on line 181

Notice: Undefined variable: lblLeida in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/include/funcionesAnuncio.php on line 210
Concello de Tui
Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

Resultados das probas para dúas prazas de Auxiliar da Policía Local
Data de inicio: 15-11-2011.
FINALIZA O PLAZO: 21-11-2011
Resultados das probas para dúas prazas de Auxiliar da Policía Local

DON JOSÉ MARÍA MELERO GONZÁLEZ, SECRETARIO DO TRIBUNAL ENCARGADO DE AVALIA-LO PROCESO  DE SELECCIÓN DE DÚAS PRAZAS DE AUXILIAR DA POLICIA LOCAL.

 

CERTIFICA: Que, por unanimidade dos membros do Tribunal, outorgáronse as seguintes puntuacións ós aspirantes presentados ás prazas que tamén se indican:

 

ASPIRANTES

P. FÍSICAS

TEST

TOPONIMIA

GALEGO

TOTAL

-------------------------------

1000m /salto

-------

---------------

------------

 ----------

Cruz Blanco, María Catia

Non presentado

-------

----------------

-----------------

-----------------

Montagut Rosello, Carles

Apto/apto

6,26

Non apto

-----------------

Eliminado

Diz González, Víctor

Apto/apto

10,00

2,70

3,00

15,70

Areal Lago, Damián

Apto/apto

9,73

2,25

3,00

14,98

González Alonso, Avelino

Non presentado

-------

----------------

-----------------

-----------------

 

Á vista das puntuacións anteriores e de conformidade co estipulado nas Bases da Convocatoria, por unanimidade dos membros do Tribunal, acordóuse propoñer á Alcaldía para a súa contratación como auxiliares da policia local ás dúas persoas que acadaron a maior puntuación no proceso de selección:

 

*.-D. Víctor Diz González.

*.-D. Damián Areal Lago.

 

No prazo de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ó da publicación desta certificación no Taboleiro de Anuncios, os aspirantes propostos deberán presenta-la documentación acreditativa dos requisitos sinalados nas Bases para acceder ó posto de traballo, así como recibir a preceptiva  formación en materia de prevención de riscos laborais,  perdendo os seus dereitos se así non o fixera.

                    

E para que así conste, expido a presente, en Tui, a quince de novembro de dous mil once.

 

                                                                                                                  O SECRETARIO DO TRIBUNAL

  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625