Notice: Undefined index: lecturas in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/include/funcionesAnuncio.php on line 181

Notice: Undefined variable: lblLeida in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/include/funcionesAnuncio.php on line 210
Concello de Tui
Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

Resolución para o nomeamento do Tribunal do proceso selectivo para contratación laboral Temporal a tempo completo dun Encargado do Pabillón Municipal
Data de inicio: 10-10-2011.
FINALIZA O PLAZO: 13-10-2011
Resolución para o nomeamento do Tribunal do proceso selectivo para contratación laboral Temporal a tempo completo dun Encargado do Pabillón Municipal

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

 

En relación co  proceso selectivo para a contratación laboral temporal a tempo completo dun ENCARGADO PABILLÓN MUNICIPAL,  RESOLVO:

 

   1º.- Designar ó Tribunal que estará formado polas seguintes persoas:

 

               -Presidente: *D.Rafael Sánchez Bargiela.

                             

               -Vocais: *D. José María Melero González.

                             *D. José Blanco Lago.

                             *D. José Ángel Fernández Rodríguez.

               -Secretaria:  Dna. Irene Suárez López.

  

   2º.- Declarar admitidos a  tódolos aspirantes presentados.

 

   3º.- Convocar, ó Tribunal a aos aspirantes para a realización do proceso de selección o vindeiro día 13 de outubro de 2011, ás 13:00 horas nas dependencias da Casa Consistorial, sita en Praza do Concello s/n.

 

Mándoo e asínoo en Tui a dez de outubro de dous mil once.

 

     O Alcalde-Presidente   

Asdo. Moisés Rodríguez Pérez                                               Dou fe,

          O  Secretario en funcións,

 Asdo. José Ángel Fernández Rodríguez.

                              

  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625