Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

LICITACION CONTRATACIÓN OBRA "ACONDICIONAMENTO E AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA USO DE COMEDOR ESCOLAR COLEXIO Nº 2 DE TUI"
Data de fin de prazo: 30-03-2017 convocatoria Mesa de Contratacion
OBRAS
Detalle licitación

ANUNCIO

Con data 28/03/2017 se emite Resolución de Alcaldía aos efectos de presentación de empresas á licitación, nomeamento dos membros da Mesa de Contratación e data de apertura sobre nº 1 para o día 30/03/2017, ás 11,30, en sesión non pública.
Rematado este acto e de estar conforme a documentación presentada no sobre nº 1, se procederá, en sesión pública no Salón de Sesións do Concello, á apertura do sobre nº 2, ás doce horas.

Documentación:
  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625